Nivgöz Adana
Hafta İçi Her Gün 08:30 - 17:30 CTS: 09:00 - 13:00
Adana Merkez 0 322 227 72 72

Videolar

Katarak cerahisi sonrası gözlüksüz yaşam:

Teknolojinin  gelişimi ile  birlikte  üretilen  premium lensler  yardımı ile  katarak                           ameliyatı sonrası,gözlüksüz olarak yakın uzak ve orta mesafeyi görmek mümkün.

Ayrıca  gözünüzde  var  olan  miyop,  hipermetrop ve  astigmatizma bu  lenslerle                            düzeltilmektedir;

Nivgöz  de  Opr.  Dr.  İbrahim  Taşkın  2008  yılından  bu yana  bu  ameliyatları                    gerçekleştirmektedir.

Arkapolar katarakta güvenli cerahi:

Katarakiçinde az görülmekle birilikte komplikasyon oranı çok yüksek olan arkapolar katarak, özel cerahi tekniklerle bu risk minimalize edilmektedir.

Video da arkapolar katarağı olan bir hastanın kliniğimizde başarılı bir şekilde  ameliyatının   gerçekleştirildiği görülmektedir.

Bu cerahi sonrası hastaya takılan torik trifokal lens ile hem astigmatizması  düzeltilmiş hemde gözlüksüz yakın orta ve uzak mesafe görmesi sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek dereceli gözlüklere son :

excimer lazer ile tedavi edilemiyecek kadar büyük gözlük kulanan veya korneası ince                olduğu için lazer olamayan hastalara uygulanan fakik IOL implantasyonu ile gözlüksüz              görmek mümkün.

Aynı seansta yapılan LRI (Limbol Releasing Incision) ile astigmatizmada tedavi edile              bilmektedir.

 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Premium lenslerle gözlüksüz yaşam:

katarak ameliyatları esnasında takılan yüksek teknoloji ürünü lensler ile                     gözlüksüz görmek mümkün.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premium lenslerle gözlüksüz yaşam:

katarak ameliyatları esnasında takılan yüksek teknoloji ürünü lensler ile                gözlüksüz görmek mümkün.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarak ameliyatı olmuş ve merceği kayan hastalar ın mercekleri başarıyla düzelmekte:

katarak ameliyatları sonrası nadirde olsa göz içi mercekleri kayabilmekte dir,bu durum görme kalitesini çok bozar.

Bu hastalarda merceğin metkeze alınması yada merceğin degiştirilmesi gerekmektedir.

Video da kliniğimizde yapılan bu tür bir ameliyat izlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarak cerahisi sonrası gözlüksüz yaşam:

Teknolojinin gelişimi ile birlikte üretilen premium lensler yardımı ile                  katarak ameliyatı sonrası , gözlüksüz  olarak  yakın ve orta mesafeyi                   görmek mümkün.

Ayrıca gözünüzde var olan miyop, hipermetro ve astigmatizma bu                                lenslerle düzeltilmektedir;

Nivgöz  de  Opr.  Dr.  İbrahim   Taşkın  2008  yılından  bu yana  bu     

ameliyatları gerçekleştirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presbiyopik yaşta gözlüksüz yaşam :

40 yaşın üzerindeki insanlarda (presbiyopik) yakın görme bozulmaktadır bu durumu düzeltmek amacıyla bir takım cerahi yöntemler tanımlanmıştır.

Bu gün için bu yöntemlerden en etkilisi ve bilimsel olarak tek etkili yöntem çok odaklı göz içi merceklerinin kulanılmasıdır.

Nivgöz merkezin'de Opr. Dr. İbrahim Taşkın uygun hastalara bu yöntemi başarıyla uygulamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis