Nivgöz Adana
Hafta İçi Her Gün 08:30 - 17:30 CTS: 09:00 - 13:00
Adana Merkez 0 322 227 72 72

Üveitlerde İlaç tedavisi

Göz içi enflamatuar hastalıklar görme kaybı riski oldukça yüksek olan hastalıklardır geniş bir seride üveitli hastaların en az bir gözünde %22 oranında şiddetli görme azalması meydana gelmiştir bukadar yan etkisi yüksek olan hastalıkta uygulanacak tedavilerde özelbir önem kazanmaktadır . 

Üveitlerde çok keskin etkili ve çok parlak bir tedavi yöntemi henüz elimizde bulunmadığından hasta ile iyibir uyum sağlayıp uzun takiplerin ve tedavilerin gerekebileceği anlatılarak hastanın uyumlu davranması sağlanmaya çalışılmalıdır.

Tedavi amacıyla kullanılan ilaçların başında;

1-Kortikosteroidler: topikal ( damla , oral tablet  ve sistemik ) verilmektedir.

Şiddetli olgularda subkonjoktival siteroid enjeksiyonlar yapılmaktadır .Kortikosteroid kullanımının en sık karşılaşılan yan etkileri yüzde ve vücuta ay dede yüzü kilo alınması,yag dağılımı ve akne oluşumu sayılabilir.Gözde oluşturduğu en sık yan etkilerinden biriside katarakt oluşumudur.Genellikle 1 yıllık streoid kullanımlarında katarkt gelişmesi olasılığı %6 ile %38 arasında değişmektedir.

2-nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar :Üveitlerde kullanımı her zaman sınırlı kalmıştır yan etkileri açısından steroidlere göre .ok daha az olsada üveit hastalarındaki etkinliği azdır.

3.Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar:Bu gurup ilaçlar antimetabolitler t-hücre inhibitörleri  ve alkilleyici ajanlar olarak sınıflandırılabilirler.Genelde bu ilaçlara başlamak için göz hastalığı

1-göz hastalığı çift taraflı ve aktif olmalıdır

2-görme seviyesi iyi gören gözde 0,5 den iyi olmamalıdır.

3-hasta kortikosstroid tedavisinden yararlanmamış veya tedaviyi tolere edememiş olmalıdır

4-hastanın immunspresif tedavi yapılmasına engel bir sistemik hastalığı olmamalıdır.

Bu ilaçlar;
SİKLOSPORİN A, AZATİOPİRİN, SİKLOFOSFAMİD, KLORAMBUSİL, METOTRAKSAT

4-antiviral ilaçlar :asiklovir , sidofavir, foskarnet,

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis