Nivgöz Adana
Hafta İçi Her Gün 08:30 - 17:30 CTS: 09:00 - 13:00
Adana Merkez 0 322 227 72 72

Üveit Nedir ?

Üvea  sözcüğü yunancada üzüm anlamına gelen uva  dan gelmekte ve esas olarak gözün kanlanmasını sağlayan iris , siliyer cisim ve koroid dokularını tanımlamakta ve bu dokuların iltahabınada üveit denilmektedir.

Hastalıkların tedavisinin iyi yapılabilmesi için hastalığın sınıflandırılmasınında  önemi büyüktür.Halen üveit olgularının nedeni bilinmeyenlerinin oranı %38.- %56  arasında değişmektedir . 

Üveitin sınıflandırılması ( nedene göre )

 • idiopatik ( göze özgül )
 • enfeksiyoz kökenli ( mikrobik veya viral )
 • non enfeksiyoz kökenli ( sistemik hastalıkla ilişkili)

 

Üveit anotomik yerleşime göre sınıflandırılması

 • ön
 • orta
 • arka
 • pan üveit

 

Üveitin klinik gidişine göre sınıflandırılması

 • hiperakut
 • akut
 • kronik
 • tekrarlayan

Genelde görülme insidansı 11,40/100,000' dır. Olguların % 25 inde tekrarlayan ataklar izlenmiş ve kasım şubat ayları arasında daha sık görüldüğü bildirilmiştir.

Orta arka panüveitli olgular arasında en sık neden toksoplasmozis, sarkoidos ve behçet hastalığı tespit edilmiştir .

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis