Nivgöz Adana
Hafta İçi Her Gün 08:30 - 17:30 CTS: 09:00 - 13:00
Adana Merkez 0 322 227 72 72

Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı Ve Göz Sulanması

Normalde ağladığımız, soğan gibi bazı maddeleri kokladığımız veya bazı tahriş eden maddelerle karşılaştığımız zaman gözlerimiz sulanır. Bununla birlikte, gözyaşı kanalı tıkandığında, alt kapaklar gevşeyip sarktığında, hatta göz kuruluğunda irritasyona bağlı gözde sulanma meydana gelebilir.

Çocuklar doğuştan gözyaşı kanalı tıkalı olarak doğabilir. Gözde sulanma ve çapaklanma olur. Masajla geçmezse dokuz ay, bir yaş civarı güvenli ve basit bir yöntem olan sondalama ile kanallar açılır. Geciktikçe kanalın tekrar tıkanma ihtimali artar. Sondalama yeterli olmazsa geçici olarak tüp takılır.

Erişkinlerdeki kanal tıkanıklığında açık (eksternal) veya kapalı (endonazal) dsr (dakriosistorinostomi) ameliyatı yapılır.

Açık  (eksternal) dsr ameliyatında burun kenarında ciltten 1-1,5 santimetrelik bir kesi yapılır. Kemik pencere açılır. Gözyaşı kesesi ile burun iç yüzeyini döşeyen mukoza ağızlaştırılır. Problemli vakalarda geçici olarak tüp yerleştirilir. Ameliyatın tıkanmadan açık kalma olasılığı yüzde doksan civarındadır.

Kapalı endoskopik dsr ameliyatı, lazerle veya burun iç tarafından kesi ile yapılır.
Multidiod lazer dsr, etkili, kanamayı azaltan, izsiz bir yöntemdir. Uygun bir prosedürle yapıldığında başarı yüzde doksan seviyesindedir.  

 

MultiDiod Lazer DSR ameliyatlarının diğer gözyaşı kanal ameliyatlarına avantajları nelerdir?

  • Multidiod operasyonun en önemli avantajı diğer yöntemlere göre ameliyatın 8 – 10 dk. gibi çok kısa sürede gerçekleşebilmesidir.
  • Multidiod lazerde kanama yok denecek kadar azdır.
  • Ameliyatta doku zedelenmesi multidiod lazerin özeliğinden dolayı yok denecek kadar az olmaktadır.
  • İyileşme süresi çabuktur. Hasta ameliyattan hemen sonra hastaneden çıkabilir. Multidiod lazer operasyonun ertesi günü sosyal yaşantısına dönebilir.
  • Ciltten kesi yapılmaması ve gözyaşı kesesi etrafındaki kasların zarar görmemesi diğer avantajlarını oluşturur. Kesenin pompalama fonksiyonları korunur.
  • Multidiod lazer tedavisinde tüm işlem endoskopi ile burun içinden izlenebilir. Gerektiğinde burun içinden de müdahale edilebilir.

 

Kliniğimizde çocuklara genel anestezi altında sondalama (bu işlem kanallara zarar vermeden hassas olarak yapılmalıdır), endoskop kullanılarak tüp takılması (endoskop kullanılmadan yapılan müdahaleler başarısız olabilir), erişkinlere lokal anestezi altında açık dsr ameliyatı ve multidiod lazer ile kapalı endonazal dsr ameliyatı başarı ile yapılmaktadır.

Daha önce başarısız ameliyat geçirmiş hastalar da yüksek başarı oranları ile kliniğimizde ameliyat edilmektedir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis